Alfabetik Sıralama

{ Girilen Kelimeleri Alfabetik Sıraya Göre Sıralar }

uses crt;
var
isim:array [1..100] of string[20];
yedek:string[20];
j,n,i:integer;
begin
write('Kac Adet Isim Girilecek : '); readln(n);
for i:= 1 to n do
begin
write(i,'. ismi Giriniz..: '); readln(isim[i]);
end;
for i:= 1 to n do
for j:= i to n do
begin
if isim[i] < isim[j] then
begin
yedek:=isim[i]; isim[i]:=isim[j]; isim[j]:=yedek;
end;
end;
Writeln('isimler Alfabetik Siraya Gore Siralaniyor');
for i:= n downto 1 do begin Writeln(isim[i]); end;
writeln;
Write('ThE BiTTi');
readln;
end.


//  Program Çıktıları .........


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !